Gipuzkoako Foru Aldundiak sagardorako sagarrondoak landatu, hobetu eta garatzeko diru laguntzen 2018ko deialdia martxan jarri du. Eskaerak aukezteko epea otsailaren 20an amaituko da.
Diruz laguntzeko proiektuak: Sagardotarako sagarrondoen hektarea baten prestakuntza eta landaketa, patroi klonalean txertatua, eramateko sistema ardatz zentrala edo antzerakoa eta laguntzeko egitura izango dituena; Sagardotarako sagarrondoen hektarea baten prestakuntza eta landaketa, patroi frankotan txertatua, zurkaitzarekin, etab.